اولین ایستگاه جبرانی

شناخت نقاط قوت و چالشی در ابتدای سال تحصیلی یک برگ برنده است.آزمون 26 شهریور به عنوان اولین ایستگاه جبرانی برنامه‌ی راهبردی از اهمیت زیادی برخوردار است. این آزمون برای شما فرصت جمع‌بندی و مرور درس‌هایی را که در تابستان خواندید فراهم می‌کند. با تکیه بر مرحله‌ی پنجم مطالعه یعنی جمع‌بندی می‌توان به ضرورت شرکت در این آزمون اشاره کرد.

پس از سه ماه درس خواندن اکنون وقت آن است که دستاوردهای‌تان را طبقه‌بندی کنید. برای این‌که این کار را به طور صحیح انجام دهید، درس خواندن با برنامه برای آزمون 26 شهریور لازم است. داشتن آمادگی در این آزمون باعث واقعی بودن نتیجه خواهد شد و پیرو آن بر اساس کارنامه برای آزمون‌های بعدی در طول سال برنامه‌ریزی خواهید کرد.

شناخت نقاط قوت و چالشی در ابتدای سال تحصیلی یک برگ برنده است.