منابع ویژه‌ی آزمون 9مهر را بشناسید

آزمون جمع‌بندی 9 مهر بعد از آزمون 26 شهریور با عنوان دومین ایستگاه جبرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین باید برنامه‌ی مطالعاتی و منابعی که استفاده می‌شود کاملاً هوشمندانه انتخاب شوند.آزمون جمع‌بندی 9 مهر بعد از آزمون 26 شهریور با عنوان دومین ایستگاه جبرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین باید برنامه‌ی مطالعاتی و منابعی که استفاده می‌شود کاملاً هوشمندانه انتخاب شوند.

منابع مطالعاتی مناسب این آزمون باید کم‌حجم، جامع و طبقه‌بندی‌شده باشند تا بتوان در اندک فرصت بیش‌ترین نتیجه را گرفت.

چندین مورد از بهترین منابع این آزمون را بشناسید:

  • کتاب خودآموزی

  • کتاب اشتباهات متداول

  • دفترچه‌ی سؤال آزمون‌های قبل

  • کتاب تابستان