پل پرنده در هلند!

«Slauerhoffbrug» که به نام پل پرنده هم شناخته می‌شود، یک پل متحرک کاملا اتوماتیک است که در شهر لیوواردن در هلند قرار دارد.«Slauerhoffbrug» که به نام پل پرنده هم شناخته می شود، یک پل متحرک کاملا اتوماتیک است که در شهر لیوواردن در هلند قرار دارد.

برترین ها: «Slauerhoffbrug» که به نام پل پرنده هم شناخته می شود، یک پل متحرک کاملا اتوماتیک است که در شهر لیوواردن در هلند قرار دارد. این پل با استفاده از دو بازوی طولانی قسمتی از جاده را بلند می کند و بر می دارد تا قایق ها بتوانند از زیر آن عبور کنند. این پل می تواند به طور سریع و موثر بالا و پایین برود و جابجا شود و به ترافیک آبی اجازه می دهد عبور کنند در حالیکه ترافیک جاده ای مدت کمی به تاخیر بیفتد. یک طراحی کاملا غیرمعمول.

پل پرنده در هلند!

پل پرنده در هلند!

پل پرنده در هلند!

پل پرنده در هلند!

پل پرنده در هلند!

پل پرنده در هلند!