تحلیل آزمون 26 شهریور سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 26 شهریور، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 26 شهریور، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 26 شهریور سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست شناسی سختی آزمون در تراز 7000 و 6250 یک واحد سخت تر از مصوب می باشد.

  • در درس شیمی، دانش آموزان آزمون دشواری را نسبت به مصوب تجربه کرده اند.

  • در درس ریاضی، سختی آزمون در تراز 7000 و 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب است.

  • در درس فیزیک، در همه محدوده­های ترازی دانش آموزان یک واحد آزمون دشوارتری را تجربه کرده اند.

با تشکر- مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی