نگاهی به تقویم آموزشی آغاز سال تحصیلی در قاره آفریقا

تفاوت‌های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و جمعیتی سبب شده است تا مدارس در کشورهای مختلف در ایام متفاوتی آغاز به کار کنند.تفاوت های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و جمعیتی سبب شده است تا مدارس در کشورهای مختلف در ایام متفاوتی آغاز به کار کنند.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا به نقل از نیو اجوکیشن، آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در تمامی جهان روزی خاص و هیجان انگیز برای دانش آموزان به شمار می رود که همواره با خاطرات فراوانی همراه است. تفاوت های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و جمعیتی سبب شده است تا مدارس در کشورهای مختلف در ماه های متفاوتی آغاز به کار بکنند. فردر آستانه بازگشایی مدارس در ایران، در این گزارش نگاهی به تقویم آموزشی و آغاز به کار مدارس جهان در قاره آفریقا انداخته ایم.

•الجزیره: اولین روز مدرسه در این کشورمعمولا اولین یکشنبه سپتامبر( 15 شهریور) است.

•جمهوری دموکراتیک کنگو: بازگشایی مدارس در این کشور مصادف با اولین یکشنبه سپتامبر ( 15 شهریور)  است.

•مصر: اولین روز کلاس درس در مدارس مصر معمولا اوایل یا اواسط سپتامبر( شهریور) است. دولت مصر در جهت بهبود و پیشرفت آموزش پایه به جد تمام می‌کوشد و معتقد است آموزش پایه، شالوده تمامی پیشرفتهاست. جهان امروز مشخصه بازرس پیشرفت سریع و گسترده تکنولوژی است که در کشورهای رو به توسعه همچون مصر باید در پرتو بهبود نظام آموزش و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن، نمود برجسته تری یابد. مبارک در اغلب سخنرانیهاش بر اهمیت حیاتی آموزش تأکید خاصی داشته است. آموزش و پیشرفت راه ورود کشور مصر به جهان جدید است. آموزش شالوده و اساس امنیت در معنایی گسترده است که تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فکری‌ها را در برمی‌گیرد و آنچانکه بدون برخورداری از یک آموزش مطلوب و کارآمد نمی توان به هیچ گونه ثبات، توسعه و رفاهی امید بست.

آموزش همچنین تنها راه ورود به عرصه‌های رقابت منطقه‌ای و بین المللی می‌باشد.همانگونه که هدف سیاست اجتماعی مصر گسترانیدن چتر امنیت اجتماعی به منظور حمایت از فرد و مراقبت از خانواده و تضمین حقوق اقشار کم درآمد است، اصلی ترین سیاست آموزشی کشور نیز بر اشاعه علم و دانش همگانی در کلیه مناطق کشورتأکید و پافشاری دارد.اهمیت این تا بدان حد است که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی مصر بر پایه یک چنین چهارچوب و نگرشی بنا شده و مهمترین محور این سیاستها همان آموزش است.

از جمله دیگر سیاستهای آموزشی مصر می توان به معطوف داشتن توجه به آموزش نوین اشاره نمود چرا که آموزش نوین اصل و اساس سیاست آموزشی آینده کشور محسوب می گردد.به عبارت کلی تر میتوان گفت که هدف مهم آموزش نوین ، زمینه سازی برای نیل به توسعه همه جانبه کشور است.آموزش نوین تنها ابزار پرورش نسلهای آنی و توسعه و نوسامانی جامعه در آینده است. آموزش نوین همچنین قادر است شهروندان جامعه را برای درک حقوق و وظائف شان توانا و آگاه ساخته و آنان را نسبت به جامعه وفادار، و نسبت به حوادث و رویدادهای جهان پیرامون کاملا" هوشیار و بینا نماید. هرچند کشور مصر طی سالیان گذشته در زمینه کنترل جمعیت از طریق برنامه‌های تنظیم خانواده به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است،  اما همچنان آموزش نوین تنها ابزار مهم و کارآمد در روبروشدن با معضل افزایش جمعیت و رفع همیشگی آن است. در واقع معضل افزایش جمعیت مهمترین چالش در مسیر توسعه‌ کشور محسوب می‌گردد.سخنان فوق حکایت از آن دارد که اراده سیاسی دولت مصر، آموزش را سنگ بنا و کلید پیشرفت و توسعه و رفاه و امنیت اجتماعی جامعه و شهروندان قرار داده است، به گونه‌ای که بدون آموزش هیچ گونه امنیت و رفاهی وجود نخواهد داشت .

•اتیوپی: مدارس در این کشور 11 سپتامبر ( 21 شهریور) آغاز به کار می کنند.

•کنیا: دانش آموزان در مدارس جنوب کنیا معمولا در دومین دوشنبه  ژانویه (20 دی) و در شمال کنیا اول سپتامبر ( 11 شهریور)  در کلاس های درس خود حاضر می شوند. در کشور کنیا 6دانشگاه دولتی(که بعضی از آنها دارای کالج های مختلف هستند )، 5موسسه خصوصی،2 دانشگاه خصوصی ،20کالج آموزش ،4موسسه ملی پلی تکنیک ، 17موسسه تکنولوژی و 20 موسسه آموزش فنی حرفه ای فعالیت دارند.درحال حاضر،کشورکنیا ازتعداد5دانشگاه عمومی و4دانشگاه خصوصی،3پلی تکنیک ملی،17مؤسسه تکنولوژی و12مؤسسه آموزش تکنیک برخوردارمی باشد.علاوه براین دانشگاه های متعدد بین المللی اعم از مدارس آمریکایی،انگلیسی،فرانسوی،آلمانی،ژاپنی وسوئدی به منظورپوشش دادن سیستمهای متنوع آموزشی فعالیت دارد.

•نیجریه: مدارس در این کشور اول سپتامبر ( 11 شهریور ) آغاز به کار می کنند.

•سومالی : اولین روز

منبع :