برگزاری مسابقات پارکور در شهرستان اسلامشهر

هیات ورزشهای همگانی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، مسابقات پارکور را برگزار کرد.هیات ورزشهای همگانی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، مسابقات پارکور را برگزار کرد.

به گزارش پانا از شهرستانهای استان تهران ،مسابقات پارکوردرسه رده،حرفه ای، نیمه حرفه ای و مبتدی جهت گرامیداشت دهه ولایت باحضورشرکت کنندگانی ازشهرستان های،اسلامشهر،کرج وشهرهای،شهرکرد،شیراز،تهران، یاسوج، بوکان، اصفهان،آذربایجان،با استقبال خوب شهروندان در بوستان 22بهمن اسلامشهربرگزار شد.
درپایان این مسابقه جوایز نفرات برتر توسط آرمیان رییس اداره ورزش و جوانان و چراتی معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهرستان اسلامشهر اهدا گردید

شایان ذکر است ،هدف ازبرگزاری ورزش پارکور ، رسیدن به مقصد با استفاده از روان ترین و مستقیم ترین مسیر و مناسب ترین حرکات است که می تواند شامل دویدن ، پریدن ، بالا رفتن و خزیدن باشدو کارایی  یکی از مهم ترین مشخصه های پارکورمیباشد  و به این معنی است که لازم نیست حرکات سریع ترین باشند ، بلکه باید مستقیم ترین  و با صرف انرژی کم انجام شود ومانع آسیب دیدگی دراز مدت یا کوتاه نیز شود.

منبع :