نوروز 96

تحلیل آزمون 26 شهریور -ششم ابتدایی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ششم ابتدایی از نگاه دبیران
پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنیدو نظرات خودرا به اشتراک بگذارید.


تحلیل آزمون 26 شهریور -ششم ابتدایی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 26 شهریور -ششم ابتدایی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 26 شهریور -ششم ابتدایی از نگاه دبیران


تحلیل آزمون 26 شهریور -ششم ابتدایی از نگاه دبیران
ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی