نوروز 96

ویژگی و نکات مهم آزمون9 مهر گروه‌های کنکوری

نکات عمده آزمون نهم مهر گروه‌های کنکورینکات مهم آزمون نهم مهر گروه های کنکوری

فایل های ضمیمه
پروتیین‌ سازی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری