کسب مدال برنز مسابقات بین المللی ریاضی IMCتوسط دانش آموز مشهدی

رییس سازمان دانش آموزی استان خراسان رضوی از راهیابی 3 دانش آموز استان به مرحله بین المللی مسابقات ریاضی تایلند و کسب مدال توسط دانش آموز مشهدی در این مسابقات خبر داد.

رییس سازمان دانش آموزی استان خراسان رضوی از راهیابی 3 دانش آموز استان به مرحله بین المللی مسابقات ریاضی تایلند و کسب مدال توسط دانش آموز مشهدی در این مسابقات خبر داد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا ، علیرضا مالک اشرفی از برگزاری مسابقات دانش آموزی ریاضی IMC  به همت سازمان دانش آموزی و خانه ریاضی تهران خبر داد.

وی افزود:  در مسابقات دانش آموزی ریاضی تعداد شرکت کنندگان خراسان رضوی در مرحله ی ستانی 1850 نفر، راه یافتگان استان به مرحله کشوری 480 نفر و افراد دعوت شده به مرحله ی جهانی 3 نفر  بودند.

رییس سازمان دانش آموزی استان خراسان رضوی ادامه داد:دانش آموز مشهدی پگاه خیاطان در مسابقات جهانی حائز مقام سوم و کسب مدال برنز فردی شد. 

مالک اشرفی گفت: مسابقات بین المللی ریاضی IMC که هر سال در کشور های مختلف برگزار می شد این دوره در کشور تایلند برگزار شد.