دانش آموزان سمپاد با کتاب‌های تکمیلی درس می‌خوانند

مدیر مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان کشور گفت: محتوای تکمیلی دروس سمپاد با توجه به جایگاهی که امروز در آن قرار داریم ضرورت تدریس در این مدارس را می‌طلبد

مدیر مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان کشور گفت: محتوای تکمیلی دروس سمپاد با توجه به جایگاهی که امروز در آن قرار داریم ضرورت تدریس در این مدارس را می طلبد و دانش آموزان سمپاد امسال با کتاب های تکمیلی ویژه این مدارس درس می خوانند.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، سیده طاهره آقامیری اظهار کرد: به موازت تغییر و تحول در نظام آموزشی توجه به برنامه درسی برای همه درس های دانش آموزان سمپاد با رعایت فصل انعطاف برای دانش آموزان دارای استعدادهای خاص بر اساس دستور وزیر تنظیم شده است.

وی افزود: رویکرد آینده این است که دانش آموزان سمپاد تمام محتوای درسی موردنیاز خود را در یک کتاب داشته باشند و رسیدن به این جایگاه نیازمند همکاری دبیران این مدارس است.

آقامیری با اشاره به اینکه کتب دروس تکمیلی دانش آموزان سمپاد با با اخذ مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزی تدوین شده است گفت: محتوای تکمیلی با توجه به جایگاهی که امروز در آن قرار داریم ضرورت این را می طلبد که در مدارس تدریس و در آینده کتاب های ویژه مدارس سمپاد تهیه شود.