وقتی جنگنده اف۱۶ جان خلبان بیهوش خود را نجات داد

نیروی هوایی ارتش آمریکا به تازگی فیلمی را از حالت محرمانه خارج کرده که نجات یک جنگنده اف-16 را از خطر سقوط به وسیله سیستم اتوپایلوت در زمان بیهوش شدن خلبانش نشان می‌دهد.

نیروی هوایی ارتش آمریکا به تازگی فیلمی را از حالت محرمانه خارج کرده که نجات یک جنگنده اف-16 را از خطر سقوط به وسیله سیستم اتوپایلوت در زمان بیهوش شدن خلبانش نشان می‌دهد.

در جریان این ماجرا خلبان جنگنده در حال آموزش توسط مربی خود بوده که تحت فشار 8.3G  یا 8 برابر گرانش زمین در زمان یک چرخش از هوش می‌رود. به همین خاطر هواپیما با سرعت زیاد در وضعیت سقوط قرار می‌گیرد و شاهد کاهش شدید ارتفاع روی نمایشگر جنگنده هستیم. در این زمان است که سیستم اتوماتیک ضد برخورد با زمین» (Automatic Ground Collision Avoidance System) وارد عمل می‌شود و با کنترل جنگنده آن را به وضعیت عادی باز می‌گرداند و جان خلبان نجات پیدا می‌کند. مربی این خلبان در حال آموزش او از جنگنده‌ای دیگر بود و صدایش روی تصویر شنیده می‌شود.  

منبع :