تصویر سه بعدی از کهکشان راه شیری

ماهواره اروپایی گایا (Gaïa) تصاویری سه بعدی از کهکشان راه شیری ارسال کرده که منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای دانشمندان است. ماهواره اروپایی گایا (Gaïa) تصاویری سه بعدی از کهکشان راه شیری ارسال کرده که منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای دانشمندان است.

این موفقیت به ستاره شناسان اجازه می دهد موقعیت دقیق یک میلیارد ستاره را در کهکشان راه شیری شناسایی کنند.

ماهواره گایا که سه سال قبل به فضا پرتاب شد در فاصله یک میلیون و پانصد هزار کیلومتری سیاره زمین قرار دارد.

این ماهواره با کمک تلسکوپی که قادر است یک تار مو را در فاصله هفتصد کیلومتری تشخیص دهد.

کهکشان راه شیری را در سه بعد اسکن می کند.

این اطلاعات بسیار دقیق می تواند به کشف سیارات جدید و همچنین درک چگونگی تشکیل کهکشان راه شیری و چگونگی تغییر و تحول آن کمک کند.

تصویر سه بعدی از کهکشان راه شیری


منبع :