یک نتیجه خارق‌العاده در پارالمپیک!

چهار دونده کم بینای پاراالمپیک ریو در دوی 1500 متر ، موفق شدند سریعتر از برنده مدال طلای المپیک در فینال همین مسافت بدوند.

نفرات اول تا چهارم دوی ١٥٠٠متر پارالمپیک سریعتر از تمام فینالیست‌های این ماده در المپیک از خط پایان گذشتند!یعنی نفر چهارم پارالمپیک هم می‌تونست امسال در المپیک طلا بگیرد.

یک نتیجه خارق‌العاده در پارالمپیک!


مثلثات از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : نیما سلطانی