اردبیل قهرمان مسابقات وزنه برداری نوجوانان ایران شد

تیم اردبیل مقام نخست مسابقات قهرمانی نوجوانان ایران را به دست اورد و احمد احمد نژاد و علی داودی در دو دسته 77 و فوق سنگین رکورد شکنی داشتند.

تیم اردبیل مقام نخست مسابقات قهرمانی نوجوانان ایران را به دست اورد و احمد احمد نژاد و علی داودی در دو دسته 77 و فوق سنگین رکورد شکنی داشتند.

به گزارش ایسنا، مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان ایران به میزبانی مراغه برگزار شد. در دسته 77 کیلوگرم  "احمداحمدنژاد"، ملی پوش ایران  توانست با مهار وزنه 137 کیلوگرم در حرکت یکضرب، یک کیلوگرم رکورد رده سنی نوجوانان ایران را که پیش از این در اختیار میلاد اورنگی در مسابقات نوجوانان جهان سال 2011 پرو به دست آمده بود را به نام خود ثبت کند.

وی در حرکت دوضرب نیز ابتدا با مهار وزنه 162 کیلوگرم، یک کیلوگرم رکورد محمد زارعی در سال 2008 رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا در کره جنوبی را ارتقاء داد. احمدنژاد در دومین حرکت دوضرب هم با بالا بردن وزنه 165 کیلوگرمی، برای دومین مرتبه رکورد شخصی خود را به میزان 4 کیلوگرم افزایش داد تا با مجموع 302 کیلوگرم 5 کیلوگرم رکورد نوجوانان کشورمان را که در اختیار محمد زارعی در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا در سال 2008 کره جنوبی بود را به نام خود به ثبت برساند.

در دسته فوق سنگین نیز علی داودی با مهار وزنه 177 کیلوگرم رکورد ایران و آسیا را 8 کیلوگرم ارتقاء داد.

منبع :