حضور «آزمون» و نیمکت‌نشینی«عزت الهی» برابر بایرن‌مونیخ

سردار آزمون در بازی با بایرن مونیخ برای تیمش به میدان خواهد رفت و دیگر بازیکن ایرانی روی نیمکت قرار دارد.

سردار آزمون در بازی با بایرن مونیخ برای تیمش به میدان خواهد رفت و دیگر بازیکن ایرانی روی نیمکت قرار دارد.

به گزارش ایسنا، به گزارش ایسنا، روستوف در حالی از دقایق دیگر برابر بایرن مونیخ بازی خواهد کرد که سردار آزمون از ابتدا برای تیمش به میدان خواهد رفت و سعید عزت الهی روی نیمکت قرار دارد.

منبع :