این پهپاد را پس از دریافت محموله بخورید!

یک نظامی بازنشسته انگلیسی نوعی پهپاد با بال‌های خوراکی ساخته که می‌تواند تا 45 کیلوگرم غذای بسته‌بندی شده و تجهیزات پزشکی را حمل کند.یک نظامی بازنشسته انگلیسی نوعی پهپاد با بال‌های خوراکی ساخته که می‌تواند تا 45 کیلوگرم غذای بسته‌بندی شده و تجهیزات پزشکی را حمل کند.

یک نظامی بازنشسته انگلیسی نوعی پهپاد با بال‌های خوراکی ساخته که می‌تواند تا 45 کیلوگرم غذای بسته‌بندی شده و تجهیزات پزشکی را حمل کند.

این پهپاد را پس از دریافت محموله بخورید!


می‌توان از این پهپاد برای انتقال آب و سوخت برای پخت‌وپز نیز استفاده کرد.

معمولا در زمان‌های بروز بلایای طبیعی، هواپیماهای نظامی با پرواز بر روی این نواحی بوسیله چتر نجات برای نجات‌یافتگان مواد غذایی و تجهیزات پزشکی می‌فرستند. اما این روش همیشه دقیق نیست و گاهی حتی بی‌فایده است.

به جز بالهای خوردنی این پهپاد، سایر بخش‌های آن از چوب ساخته شده که می‌توان از آن برای گرم کردن و پخت غذا استفاده کرد.

نیروی "Pouncer" با هوای فشرده شده یا سوخت جامد تامین می‌شود.

ایده ساخت این پهپاد خوراکی از تجربیات خود گیفورد در پنج ماموریت به کوه اورست به دست آمده که طی آن‌ها بیش از هزار پرش با چتر نجات را به منظور کمک‌رسانی به ساکنان مناطق درگیر جنگ تجربه کرده بود.

تولید کامل این پهپاد طی یک سال آینده آغاز خواهد شد و به زودی تجاری‌سازی می‌شود.

منبع :