استفاده از تجربیات بازنشستگان در مدارس

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برنامه هایی برای ارتقاء عزت و احترام بازنشستگان در دستور کار داریم.مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برنامه هایی برای ارتقاء عزت و احترام بازنشستگان در دستور کار داریم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، علیرضا کاظمی در نشست صمیمانه با هیئت مدیره کانون بازنشستگان در خصوص پیشرفت کار، رفع مشکلات و مسائل اداری آن ها بحث و هدف گذاری کرد و اظهار داشت: برنامه های متعددی برای ارتقاء عزت و احترام به بازنشستگان در دستور کار قرار دارد و در آینده ای نزدیک تمام مشکلات این قشر زحمت کش جامعه مرتفع خواهد شد.
وی افزود: همچنین در نظر داریم چند مدرسه در هر ناحیه طی جلسات متعدد از تجربیات و راهنمایی های بازنشستگان بهره ببرد چرا که بر این اعتقاد هستیم که بازنشستگان گنجینه های با ارزش تجربه و نیل به سوی اهداف نظام تعلیم و تربیت هستند.
لازم به ذکر است در ادامه این جلسه بسیاری از مشکلات بازنشستگان مطرح و مورد عنایت مدیر کل آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

منبع :