تأکید بر نقش اولیا در جشن نخبگان 95 – 12

جشن نخبگان کنکور 1395 در حالی برگزار شد که بر نقش اولیا تأکیدی ویژه داشت. در این میان در حاشیه‌ی جشن نخبگان تعدادی از مدعوین در این باره به اظهار نظر پرداختند که در ادامه می‌خوانید.

تأکید بر نقش اولیا در جشن نخبگان 95 – 12

جشن نخبگان کنکور 1395 در حالی برگزار شد که بر نقش اولیا تأکیدی ویژه داشت. در این میان در حاشیه‌ی جشن نخبگان تعدادی از مدعوین در این باره به اظهار نظر پرداختند که در ادامه می‌خوانید.


محمدمهدی خادم‌بشیری، رتبه‌ی 1 تجربی منطقه‌ی 3 در کنکور 94

1. جشن تجلیل از نخبگان، دانش‌آموز را تشویق به درس خواندن و تلاش بیش‌تر می‌کند. من سال گذشته رتبه‌ی برتر شدم و امسال که دوباره در این جشن شرکت کردم انگیزه‌ی بیش‌تری برای درس خواندن پیدا کرده‌ام. من در زمان دانش‌آموزی این تجربه را داشتم و با شرکت در جشن برترهایی که در شهرمان برگزار می‌شد انگیزه پیدا کرده و شروع به درس خواندن با جدیت بیش‌تری می‌کردم.

2. اولیا با ایجاد فضای مناسب و هدایت دانش‌آموز در موفقیت او تأثیرگذارند. شاید برخی در ظاهر احساس کنند کار خاصی انجام نمی‌دهند ولی این‌گونه نیست. نقش اولیای من در اعتماد آن‌ها به من بود. به گفته‌ی آقای قلم‌چی، هر خانواده‌ای نظام خاصی برای خود دارد و به نظر من اگر خانواده هماهنگ با سبک و رفتار دانش‌آموز باشد باعث موفقیت او می‌شود.

جشن نخبگان کنکور 1395