تأکید بر نقش اولیا در جشن نخبگان 95 – 5

جشن نخبگان کنکور 1395 در حالی برگزار شد که بر نقش اولیا تأکیدی ویژه داشت. در این میان در حاشیه‌ی جشن نخبگان تعدادی از مدعوین در این باره به اظهار نظر پرداختند که در ادامه می‌خوانید.جشن نخبگان کنکور 1395 در حالی برگزار شد که بر نقش اولیا تأکیدی ویژه داشت. در این میان در حاشیه‌ی جشن نخبگان تعدادی از مدعوین در این باره به اظهار نظر پرداختند که در ادامه می‌خوانید.


محمد استادمحمدی، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در کنکور 91

مراسمی با این شرایط چه پیام‌هایی برای دانش‌آموزان و رتبه‌های برتر دارد؟

جشن نخبگان و تشویقی که از تلاش و سخت‌کوشی بچه‌ها انجام می‌شود، ادامه‌‌ی حمایت‌های گوناگون کانون از بچه‌هاست. همان طور که قبل از کنکور با آزمون و تحلیل و مشاوره از بچه‌ها حمایت می‌شود، مراسم باشکوهی مثل جشن نخبگان نیز تأثیر مهمی بر اهمیت دادن به تلاش بچه‌ها دارد. از تلاش آن‌ها قدردانی می‌شود و این موضوع قطعاً در روحیه‌ی آن‌ها برای ادامه دادنِ تلاش و سخت‌کوشی مؤثر است.

شما همیشه تأکید خاصی بر نقش اولیا دارید. کمی از این عامل تأثیرگذار بگویید.

نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان کم‌تر از نقش خودشان نیست. حضور اولیا در این جشن به نوعی تأکیدی بر همراهی آن‌ها و نقش مشترک آن‌هاست. شرایطی که اولیا در خانه برای دانش‌آموزان فراهم می‌کنند زیربنای موفقیت آن‌هاست. اگر محیط خانه برای آرامش و درس خواندن فراهم نباشد تلاش‌ دانش‌آموزان نتیجه‌ی مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان‌دهنده‌ی اهمیت نقش اولیاست.

جشن نخبگان کنکور 1395