تأکید بر نقش اولیا در جشن نخبگان 95 – 3

جشن نخبگان کنکور 1395 در حالی برگزار شد که بر نقش اولیا تأکیدی ویژه داشت. در این میان در حاشیه‌ی جشن نخبگان تعدادی از مدعوین در این باره به اظهار نظر پرداختند که در ادامه می‌خوانید.جشن نخبگان کنکور 1395 در حالی برگزار شد که بر نقش اولیا تأکیدی ویژه داشت. در این میان در حاشیه‌ی جشن نخبگان تعدادی از مدعوین در این باره به اظهار نظر پرداختند که در ادامه می‌خوانید.


دکتر محمود کمره‌ای، رئیس دانشکده‌ی علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

تقدیر و تشکر از برگزیده‌ها مانند تقدیر از هر موفقیتی، باعث ایجاد انگیزه‌ی بیش‌تر- هم در فرد و هم در سایر افرادی که می‌خواهند این راه را طی کنند- می‌شود و امر پسندیده‌ای است.

نقش اولیا در موفقیت فرزندان، تعیین‌کننده است ولی این یک امر عمومی است. افراد بسیار موفقی هم هستند که متأسفانه از نعمت پدر و مادر محروم‌اند. این طور نیست که اگر اولیا نباشند فرزندان موفق نمی‌شوند، ولی می‌توان گفت پدران و مادرانی که در قید حیات هستند و فرزندانشان را راهنمایی و سرپرستی می‌کنند   می‌توانند با برنامه‌ریزی و استراتژی خاص در موفق شدن آن‌ها تأثیر زیادی داشته باشند. اگر سعی کنند فرزند خود را برای هدف معینی که مد نظر اوست، راهنمایی کنند قطعاً باعث موفقیتش می‌شوند.

جشن نخبگان کنکور 1395