کودک و آداب / معرفی کتاب

آداب حقیقتاً کلمه‌ای کوچک است ولی رفتارهای مختلف زیادی را شامل می‌شود.

آداب حقیقتاً کلمه‌ای کوچک است ولی رفتارهای مختلف زیادی را شامل می‌شود. کودکان اغلب در یافتن روش‌های رفتاری راه‌های منحصربه‌فردی دارند. تعداد کارهایی که شما به عنوان والدین باید به آن‌ها «نه» بگویید بی‌شمار است، ولی شنیدن کلمه‌ی «نه» که دایماً از دهان شما بیرون بیاید، می‌تواند یکنواخت و خسته‌کننده شود. پس باید راه‌های دیگری برای برخورد با رفتارهای غلط پیدا کرد. نگارنده در این کتاب به بیان 99 توصیه برای رفتار بد کودکان طی عناوینی از این دست می‌پردازد: آداب خوب اصلی، آموزش فرمانبرداری متناسب، شریک کردن دیگران، رفتن به اماکن عمومی، وادار کردن کودک به کارهای آسان و وقتی کودکان خوب، ورزشکاران بد می‌شوند.

کودک و آداب / معرفی کتاب


نویسنده: میشل کندی

مترجم: محمود ثابت‌نژاد

ویراستار: زهرا ثابت‌نژاد

نشر محمد