وقتی کودکتان می‌گوید «نه» / معرفی کتاب

این کتاب حاوی راهکارهای عملی و مسالمت‌آمیز برای واداشتن کودکان به همکاری است.این کتاب حاوی راهکارهای عملی و مسالمت‌آمیز برای واداشتن کودکان به همکاری است. با درک این‌که چرا کودکان «نه» می‌گویند و با استفاده از مشوق‌های ذکرشده در کتاب، والدین می‌توانند با فرزندانشان روابطی مثبت بر پایه‌ی اعتماد و عشق بی‌قید و شرط بنا کنند. هر بخش شامل نکات کمکی، صحبت با خود و صحبت با فرزندان است. هر قسمت کتاب بر نوع متفاوتی از موقعیت «نه» متمرکز است. برای مثال: «نه! نمی‌خوام بخوابم!»، «نه! نمی‌خوام لباس بپوشم!»، «نه! نمی‌خوام به کودکستان بروم!»، «نه! نمی‌خوام اونو بخورم!» و «نه! نمی‌خوام قسمت کنم!»

وقتی کودکتان می‌گوید «نه» / معرفی کتاب


نویسندگان: جری ویکوف و باربارا یونل

مترجم: فرناز ثقفی

انتشارات ققنوس