راه مدرسه / یادی از گذشته‌ها

قالب شعر چهارپاره است و در حوزه‌ی ادبیات غنایی سروده شده است. سراینده‌ی شعر، افسانه شعبان‌نژاد است.باز هم موی مرا                               مادرم شانه زده

روی پیراهن من                              نقش پروانه زده

مادرم داده به من                             کیف زیبای مرا

هست امروز قشنگ                          همه چیز و همه جا

پدرم باز مرا                                   می‌سپارد به خدا

می‌کشد بر سر من                           دست پرمهرش را

روی لب‌های همه                             خنده مهمان شده است

موقع رفتن من                               به دبستان شده است

قالب شعر چهارپاره است و در حوزه‌ی ادبیات غنایی سروده شده است. سراینده‌ی شعر، افسانه شعبان‌نژاد است. این شعر در کتاب فارسی سال سوم دهه‌ی 1380 به چاپ رسیده و برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.