صبح / یادی از گذشته‌ها

یکی از ماندگارترین شعرهای دهه‌ی 30 و 40 در یادها، شعر صبح است که با وزنی شاد و مناسب در ذهن دانش‌آموزان آن دوره جا خوش کرده است.شب تاریک رفت و آمد روز                           وه چه روزی چه بخت من فیروز

پادشاه ستارگان امروز                                  از افق سر برون نکرده هنوز

       باز شد دیدگان من از خواب

       به به از آفتاب عالمتاب

یک طرف ناله‌ی خروس سحر                         بانگ الله‌اکبر از یک سر

از صدای نوازش مادر                                  وز سخن‌های دلپذیر پدر

      باز شد دیدگان من از خواب

      به به از آفتاب عالمتاب

از افق صبحدم سفیده دمید                          آسمان همچو نقره گشت سفید

باشکوه و جلال و جاه رسید                          پادشاه ستارگان خورشید

      باز شد دیدگان من از خواب

      به به از آفتاب عالمتاب

یکی از ماندگارترین شعرهای دهه‌ی 30 و 40 در یادها، شعر صبح است که با وزنی شاد و مناسب در ذهن دانش‌آموزان آن دوره جا خوش کرده است. سراینده‌ی این شعر نجف دریابندری است و در کتاب فارسی سوم دبستان گنجانده شده است. این شعر برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.