پایه‌ی اول ادب یاری است / یادی از گذشته‌ها

قالب شعر مثنوی است و در حوزه‌ی ادبیات تعلیمی جای دارد. سراینده‌ی این مثنوی امیرخسرو دهلوی است.

پایه‌ی اول ادب یاری است / یادی از گذشته‌ها

زان همه کادات نکوکاری است                                 پایه‌ی اول ادب یاری است

زان که در آفاق ز برنا و پیر                                     هیچ کس از دوست ندارد گریز

با که و مه صحبت از آن‌سان گزین                           کز تو خردمند بود همنشین

آدمی از خُلق نکو خوش بود                                    خس همه جا در خور آتش بود

مشرق و مغرب همه پرهمدم است                            لیک از آن گونه که باید کم است

یار کج البته بود کج‌نشان                                       خواه تو بر چشم چو ابرو نشان

کس به تکلف نشود دوست‌‌روی                                تا به طبیعت نشود‌ دوست‌خوی

آن که نگوید به سلامت جواب                                 سنگ به از وی به طریق صواب

سگ که وفایی به ریا نیستش                                  ز ‌آدمی‌ای به که وفا نیستش

صحبت آن کس که به صدق و صفاست                      دامن او گیر کز اهل وفاست

قالب شعر مثنوی است و در حوزه‌ی ادبیات تعلیمی جای دارد. سراینده‌ی این مثنوی امیرخسرو دهلوی است.  این شعر در کتاب سوم و چهارم دبستان در نیمه‌ی اول 1310 به چاپ رسیده است. این شعر برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب