عکس جالب خفاش در زیر باران

استراحت یک خفاش میوه‌خوار در زیر باران ملبورن استرالیا استراحت یک خفاش میوه‌خوار در زیر باران ملبورن استرالیا

عکس جالب خفاش در زیر باران


منبع :