رتبه 19 جهانی سرانه استنادات علمی از سوی دانشگاه علم و صنعت

بر اساس نتایج منتشر شده از سوی موسسه QS دانشگاه علم وصنعت ایران، رتبه 19 جهان و اول کشوری را در بخش سرانه استنادات علمی به خود اختصاص داد.بر اساس نتایج منتشر شده از سوی موسسه QS دانشگاه علم وصنعت ایران، رتبه 19 جهان و اول کشوری را در بخش سرانه استنادات علمی به خود اختصاص داد.

به گزارش ایسنا بر اساس آخرین رتبه‌بندی2016 دانشگاه‌ها از سوی موسسهQS، دانشگاه علم و صنعت ایران با قرار گرفتن در رده 500-491 در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در مجموع رتبه دوم برترین دانشگاه کشور را کسب کرد.

براساس این رتبه‌بندی، دانشگاه علم وصنعت ایران با امتیاز 97.7 در بخش «نسبت استنادات به تعداد اعضای هیات علمی» در رتبه 19 در بین 916 دانشگاه‌ رتبه‌بندی شده سال 2016 قرار گرفت.