کوله‌پشتی فریزری برای حمل دارو و اندام انسانی

محققان فریزری ساخته‌اند که مانند کوله‌پشتی قابل حمل است. این فناوری تحولی بزرگ در انتقال دارو و اندام‌های انسانی ایجاد می‌کند.



محققان فریزری ساخته‌اند که مانند کوله‌پشتی قابل حمل است. این فناوری تحولی بزرگ در انتقال دارو و اندام‌های انسانی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمل و نقل دارو به خصوص داروهایی که تنها باید در شرایط دمایی خاصی قرار داده شوند همواره یکی از دغدغه های شرکت‌های دارویی و همچنین نیروهای امداد رسان بوده است. در مواردی نظیر وقوع سیل و زمین لرزه در مناطق دورافتاده، این دغدغه به نگرانی بزرگی تبدیل می‌شود.

اکنون محققان دانشگاه لوگبورگ در بریتانیا ایده جالب توجهی برای حل این مشکل ارائه کرده‌اند. آنها محفظه‌ای مجهز به سیستم سرمایش ساخته‌اند که مانند کوله‌پشتی قابل حمل است. با استفاده از این نوآوری، نقل و انتقال داروهایی که باید در دمای سرد یا حتی منجمد نگهداری شود کار ساده‌ای خواهد بود.

از آن گذشته از این فناوری می‌توان برای افزایش طول عمر محلول‌ها و ترکیبات حساس پزشکی نظیر واکسن‌ها، نمونه‌های خونی و آزمایشگاهی نیز استفاده کرد. در این کوله‌پشتی فریزری از واکنش ساده آمونیاک برای ایجاد سرمایش لازم استفاده می‌شود. بدین ترتیب امکان نگهداری واکسن‌ها در دمایی پایدار تا ۳۰ روز هم فراهم می‌شود.

این محققان در نظر دارند تا در فاز بعدی، از این نوآوری برای جابه‌جایی اندام‌ها و بافت‌های انسانی استفاده کنند.