فلش‌کارت فن ترجمه

فلش‌کارت فن ترجمه‌ی عربی ابزاری است که در امر توانمند شدن در قسمت پاسخ‌گویی به سؤالات ترجمه‌ی عربی کمک خوبی است.ترجمه‌ی متون عربی و پاسخ‌گویی به سؤالات آن گاهی آن‌قدر برای دانش‌آموزان دشوار می‌شود که با خود فکر می‌کنند ترجمه‌ی متون عربی و کسب نمره و درصد از این قسمت کار خارق‌العاده‌ای است و توان ماورایی می‌خواهد و آن‌ها فاقد این توان هستند.

مشاهده‌ی این مسئله مرا بر آن داشت تا ابزاری را به دانش‌آموزانی که این‌چنین می‌اندیشند معرفی کنم؛ ابزاری کوچک اما پرکاربرد و مهم و بزرگ. 

فلش‌کارت فن ترجمه‌ی عربی ابزاری است که در امر توانمند شدن در قسمت پاسخ‌گویی به سؤالات ترجمه‌ی عربی کمک خوبی است. این فلش‌کارت با توجه به اهمیت روزافزون بخش ترجمه‌ی درس عربی گردآوری شده است و قواعد و فنونی را که دانش‌آموزان برای ترجمه‌ی جملات عربی نیاز دارند مورد توجه قرار داده است. در این ابزار کوچک اما قدرتمند می‌توانید فنون ترجمه مربوط به عربی اول و دوم و سوم دبیرستان را بیابید.