امسال دانش‌آموز زرنگ کلاس باشیم

وی سخنم با دانش‌آموزانی است که سال یا سال‌های گذشته ضعیف‌تر از دیگران بوده‌اند و در کلاس جزء دانش‌آموزان برتر و سخت‌کوش کلاس نبوده‌اند.روی سخنم با دانش‌آموزانی است که سال یا سال‌های گذشته ضعیف‌تر از دیگران بوده‌اند و در کلاس جزء دانش‌آموزان برتر و سخت‌کوش کلاس نبوده‌اند. هر چند جزء دانش‌آموزان معمولی هستند اما راه پیشرفت بسته نشده است. سال تحصیلی گذشته هر چه بود تمام شد.

با آغاز سال تحصیلی جدید هر کدام از شما یک مقطع بالاتر رفته‌اید و یک سال بزرگ‌تر شده‌اید. در سال تحصیلی جدید خیلی چیزها تغییر خواهد کرد. شما امسال قرار است دانش‌آموز زرنگ کلاس خود شوید.

امسال و سال‌های آینده بسیار مهم‌تر از گذشته خواهد بود. امسال خیلی قوی‌ شروع کنید و تلاش کنید که جزء دانش‌آموزان سخت‌کوش و زرنگ باشید.

امسال مطالب جدید خواهید آموخت پس تلاش کنید که خودتان هم جدید شوید. صبح به شوق مدرسه و کلاس درس از خواب بیدار شوید، سر کلاس درس پرانرژی باشید، از درس خواندن لذت ببرید.

وقتی از درس لذت می‌برید دلتان نمی‌خواهد که کلاس زود تمام شود. اگر از درس لذت نبرید ساعت به‌کندی می‌گذرد.

امسال تغییرات زیادی خواهید کرد و دانش‌آموز زرنگ کلاس خواهید بود.