پشت کنکوری‌‌ها بخوانند

من زیاد درس می‌خواندم اما نتیجه‌ی کنکورم در حد تلاش من نبود اما چرا؟

من زیاد درس می‌خواندم اما نتیجه‌ی کنکورم در حد تلاش من نبود اما چرا؟

زیاد درس خواندن کافی نیست. درست مانند رانندگی که فقط کافی نیست با سرعت رانندگی کنید که به مقصد برسید. اگر جاده را اشتباه بروید به مقصد نمی‌رسید. اگر بخواهید دایماً مسیر را عوض کنید، آشفته می‌شوید.

پیشنهاد ما این است که از ریل خارج نشوید. ریل شما همان برنامه داشتن است. گاهی دانش‌آموز تلاش می‌کند اما در مسیر نادرست.

اشکال کار خود را پیدا کنید. آیا در انتخاب برنامه مشکل داشتید یا منابع یا روش مطالعه؟ با خودتان صادق باشید و مشکلات قبل را تکرار نکنید.