تحلیل سؤالات ریاضی نگاه به آینده مقطع ششم آزمون 12 شهریور

بهترین مخرج مشترک کوچک‌ترین مضرب مشترک بین دو مخرج است.

تحلیل سؤالات ریاضی نگاه به آینده  مقطع ششم آزمون 12 شهریور

21- (کسر- صفحه‌های 24 تا 27 کتاب درسی) برای حل سؤال لازم است مخرج مشترک گرفته شود. بهترین مخرج مشترک کوچک‌ترین مضرب مشترک بین دو مخرج است. برای این کار مضارب 16 و 24 را نوشته و اولین عدد مشترک بین آن‌ها را انتخاب می‌کنیم. بعد از آن به دست آوردن جواب نهایی کار ساده‌ای است. بعضی از دانش‌آموزان به جای انتخاب 48 دو مخرج را در هم ضرب کردند؛ به همین دلیل در ساده کردن جواب نهایی دچار مشکل شدند.

22- (بخش‌پذیری- صفحات 7 تا 15 کتاب درسی) (مشابه سؤال 21 آزمون 29 مرداد و سؤال 27 آزمون 1 مرداد و سؤال 25 آزمون 15 مرداد) دانش‌آموزان برای حل این سؤال نیاز دارند تا 90 را تجزیه کنند؛ یعنی تشخیص دهند که عدد 90 عامل‌های 5، 2 و 9 را دارد. پس عددی بر 90 بخش‌پذیر خواهد بود که هم‌زمان بر 2، 5 و 9 بخش‌پذیر باشد. چنین عددی باید دارای یکان 0 بوده و مجموع ارقامش بر 9 بخش‌پذیر باشد. لازم است دانش‌آموزان تمام گزینه‌ها را به صورت عددی بنویسند تا گزینه‌ی درست را تشخیص دهند.

23- (عددنویسی- صفحات 7 تا 10 کتاب درسی) لازم است دانش‌آموز جدول ارزش مکانی را بنویسد و ارقام را در طبقه‌های مربوط وارد کند. این سؤال بسیار ساده است.

24- (الگوهای عددی- صفحات 16 تا 19 کتاب درسی) (مشابه سؤال 27 آزمون 29 مرداد) با توجه به فواصل نقاط داده‌شده به‌وضوح نقطه‌ی الف نشانگر عدد 5 است. در این‌جا می‌توانیم از دو روش  استفاده کنیم: یا روی محور اعداد در سمت چپ نقطه‌ی الف 17 واحد حرکت کنیم یا -5+ را محاسبه کنیم. دانش‌آموزان متوسط به پایین در این سؤال دچار خطا شدند.

25- (کسر- صفحات 24 تا 27 کتاب درسی) ابتدا 99/0 و 5/. را جمع می‌کنیم که عدد 49/1 به دست می‌آید. با توجه به گزینه‌های داده‌شده دانش‌آموزان بین 4/1 و 5/1 دچار تردید خواهند بود. در این‌جا باید اختلاف 49/1 را با 5/1 و 4/1 در نظر بگیریم. فاصله‌اش با هر کدام کم‌تر باشد جواب سؤال است که بدیهی است 5/1 خواهد بود.

26- (کسر- صفحات 28 تا 35 کتاب درسی) یک‌پنجم عددی 14 است یعنی چه عددی را بر 15 تقسیم کنیم تا جواب 14 باشد، یعنی  که جواب 210 خواهد بود. حال یک‌سوم عدد 210 را باید محاسبه کنیم که می‌شود 70. در قسمت دوم سؤال در 15 چند تا 003/0 وجود دارد یعنی 15 تقسیم بر 003/0 که جواب برابر 5000 خواهد بود. این سؤال برای متوسط دانش‌آموزان ساده است.

27- (کسر- صفحات 28 تا 31 کتاب درسی) اگر کسر  را در  ضرب کنیم حاصلش برابر یک می‌شود. برای این‌که حاصلش بزرگ‌تر از یک باشد باید عدد مورد نظر از  بزرگ‌تر باشد. با توجه به گزینه‌ها  گزینه‌ی صحیح است.

28- (اعداد اعشاری- صفحات 48 تا 51) حتی بدون حل سؤال هم گزینه‌ی صحیح صفر است؛ زیرا می‌دانیم 48 بر 6 بخش‌پذیر است. این سؤال بسیار بدیهی و ساده است و بهتر بود برای ترغیب دانش‌آموزان به تبدیل واحد و تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی از اعداد دیگری استفاده می‌شد.

29- (کسر- صفحات 36 تا 39 کتاب درسی) برای ساده کردن یک کسر مرکب لازم است مخرج‌ها را نام‌گذاری کرده و جداگانه محاسبه کنیم و بعد در کسر اصلی جای‌گذاری کنیم. اشتباه رایج دانش‌آموزان در این سؤال این است که وقتی حاصل کسر را به دست آوردند سریع به سراغ گزینه‌ها می‌روند و  را انتخاب می‌کنند. در صورتی که یک مرحله‌ی دیگر از حل سؤال باقی مانده و باید تفاضل آن با عدد 4 محاسبه شود.

30- (کسر- صفحات 24 تا 27 کتاب درسی) این سؤال برای دانش‌آموزان ضعیف هم ساده است. دو کسر داخل پرانتز از هم کم می‌شوند و سپس تفاصل عدد به‌دست‌آمده از کسر سوم محاسبه می‌شود.

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب