روزهای پایانی از آخرین فصل طلایی تابستان

این دانش‌آموزان نیازمند آن هستند که بدانند در این مدت‌زمان باقی‌مانده تا شروع سال تحصیلی جدید چگونه می‌توانند حداکثر استفاده را بکنند.تعدادی از دانش‌آموزان بنا به هر دلیلی نتوانسته‌اند از اول تابستان مطالعه‌ی خود را آغاز کنند، ولی علاقه‌مند به مطالعه در روزهای پایانی این فصل طلایی هستند و دلشان نمی‌خواهد که این مدت را از دست بدهند ولی با مشکلاتی مواجه هستند و سردرگم می‌شوند که از کدام کتاب شروع کنند یا روزی چند ساعت مطالعه داشته باشند و...

این دانش‌آموزان نیازمند آن هستند که بدانند در این مدت‌زمان باقی‌مانده تا شروع سال تحصیلی جدید چگونه می‌توانند حداکثر استفاده را بکنند.

توصیه می‌کنم ساعات مطالعاتی در شبانه‌روز را به چند قسمت تقسیم کنند تا بتوانند با انرژی مطالعه کنند.

- 4 ساعت مطالعه در شبانه‌روز (منظور از 4 ساعت، 4 ساعتی است که دانش‌آموز واقعاً مطالعه دارد و درس را به‌خوبی یاد می‌گیرد). این 4 ساعت را به 5 قسمت تقسیم ‌کنید. در هر قسمت 50 دقیقه مطالعه‌ی مفید داشته باشید. نکات مهم هر قسمت را در دفتری جداگانه یادداشت کنید و پس از مطالعه‌ی هر قسمت به سراغ دفتر کار بروید و تمرینات آن قسمت را حل کنید.

در آخر 40 دقیقه قبل از خواب، دفتری که نکات مهم را که در آن یادداشت کرده‌اید مطالعه کنید و یک یا دو تمرین از هر قسمت حل کنید.

در مدت‌زمان باقی‌مانده توصیه می‌کنم طبق برنامه‌ی راهبردی تابستان درس‌های مهم را بخوانید؛ مانند ریاضی و علوم برای گروه دبیرستان و متوسطه.