چند نکته درباره‌ی پایان تابستان

وظیفه‌ی خانواده در روزهای پایانی تابستان این است که برنامه‌ی دانش‌آموز را کم کم و پیوسته تغییر داده و به برنامه‌ی سال تحصیلی نزدیک کنند.



کم کم به پایان فصل طلایی تابستان نزدیک می‌شویم. امیدوارم با دستاوردهای مفید، این تابستان را پشت سر گذاشته باشید.

با شروع تابستان برنامه‌ی خیلی از دانش‌آموزان نسبت به سال تحصیلی تغییرات کلی کرده است؛ مثلاً ساعت خواب، تفریح، تماشای تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای افزایش یافته است. حتی ساعت مطالعه‌ی برخی از دانش‌آموزان در طول روز به صفر رسیده و برای تعدادی کاهش چشمگیر داشته است.

وظیفه‌ی خانواده در روزهای پایانی تابستان این است که برنامه‌ی دانش‌آموز را کم کم و پیوسته تغییر داده و به برنامه‌ی سال تحصیلی نزدیک‌ کنند.

اگر حال و هوای فصل تابستان و اثراتش در بدن و ذهن دانش‌آموز مانده باشد، دانش‌آموز لذت و انرژی کافی از شروع مدارس را نخواهد داشت.

دانش‌آموزان باید برای شروع سال تحصیلی جدید لحظه‌شماری کنند و خشنود باشند و سال تحصیلی را با انرژی آغاز کنند.

تغییر این برنامه باید کم کم و با ملایمت انجام شود تا دانش‌آموز به‌آرامی تغییر کرده و از شروع مدارس غمگین نشود.