ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

برای ساختن آن‌چه لیاقتش را دارید، عزمتان را جزم کنید.برخی از دانش‌آموزانی که تابستان (فرصت طلایی) را از دست داده‌اند با دیدن دوستان خود که به نحو احسن از فرصت خود استفاده کرده‌اند دلسرد می‌شوند و انگیزه‌ای برای شروع یک سال تحصیلی پرشور و انرژی و سرنوشت‌ساز را ندارند.

اشتباه نکنید! شاید شما فرصت خوبی را از دست داده‌اید اما این دلیلی قانع‌کننده برای دست کشیدن از مبارزه برای رسیدن به رؤیاها و هدف‌های‌تان نیست.

به جای دلسرد شدن از این‌که از دوستان و رقیبانتان عقب افتاده‌اید می‌توانید عزمتان را جزم کنید و با یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و پیوسته (برنامه‌ی راهبردی کانون) خودتان را جلو ببرید و هم‌تراز رقیبان خود شوید یا حتی می‌توانید با پشتکار فراوان از آن‌ها جلو بزنید.

برای ساختن آن‌چه لیاقتش را دارید، عزمتان را جزم کنید.