من یک دانش‌آموز موفق هستم (5)

دیگر لازم نیست زمان زیادی را وقت بگذارم تا دوباره به کتاب خواندن عادت کنم. من آماده‌ی آماده‌‌ام. تابستان سبز من سال تحصیلی را برایم آبیِ آبی خواهد کرد.موفق بودن برای من معنی خاص خودش را دارد. من از تعطیلات تابستان استفاده کردم و با دوستی به خوبیِ کتاب تابستان آشنا شدم و از کتاب و درس و آزمون دور نماندم. در این مدت کوتاه گاهی شاهکار می‌کردم و چندتا از 10‌تای فوق‌العاده‌ای داشتم. گاهی مسیر و سرعتم یکنواخت می‌شد و گاهی هم کمی افت را تجربه می‌کردم. با وجود همه‌ی این‌ها من موفقم؛ چون نسبت به دوستانی که برای تابستان برنامه نداشتند، ذهن آماده‌تری برای یادگیری مطالب درسی دارم.

دیگر لازم نیست زمان زیادی را وقت بگذارم تا دوباره به کتاب خواندن عادت کنم. من آماده‌ی آماده‌‌ام. تابستان سبز من سال تحصیلی را برایم آبیِ آبی خواهد کرد.