آیا هدف را برای خود مشخص کرده‌ایم؟

هدف نهال میوه چیست؟ ابتدا ریشه دواندن در خاک، سپس قوی شدن برای تحمل میوه و رشد کردن و در آخر به ثمر نشستن.

چیزی به آغاز سال تحصیلی باقی نمانده است. باید از همین ابتدا بابرنامه درس خواندن را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهید تا مصداق این ضرب‌المثل نباشیم که:

خشت اول چون نهد معمار کج                                تا ثریا می‌رود دیوار کج

هدف نهال میوه چیست؟ ابتدا ریشه دواندن در خاک، سپس قوی شدن برای تحمل میوه و رشد کردن و در آخر به ثمر نشستن.

داشتن هدف، شخصیت فرد را می‌سازد مانند ریشه دواندن. اگر ریشه نباشد نهال با اولین باد سرنگون خواهد شد. فرد بی‌هدف نیز پس از مدتی ناامیدانه دست از تلاش خواهد کشید.

همه‌ی افراد به اهمیت این موضوع در زندگی معتقدند ولی فقط تعداد معدودی به آن عمل می‌کنند. بیش‌تر اشخاص در تخیلات خود سیر می‌کنند و گاهی شاید یک هفته نیز فکرشان را مشغول کرده باشد ولی به ثمر نمی‌رسد.

برای مشخص کردن هدف باید واقع‌گرا بود و ارزیابی درستی از خود داشت. چه‌بسا هدفی بزرگ‌تر را در ذهن می‌پروریم که در توانمان نیست و نتیجه‌ی آن ناامید شدن است یا در بیش‌تر موارد توانمان را کم تصور می‌کنیم.

سنگ بزرگ نشانه‌ی نزدن است.

اول باید به اهداف کوچک موفقیت در آزمون‌ها برسیم و بعد برای اهداف بزرگ خیز برداریم.

یادمان باشد زمان به عقب بازنخواهد گشت؛ پس به جای حسرت روزهای ازدست‌رفته به آینده بیندیشیم و به فکر جبران باشیم.