دفتر برنامه‌ریزی اولین و مهم‌ترین ابزار مطالعاتی

از اولین و مهم‌ترین ابزارهای مطالعاتی و مدیریت مطالعه در کانون، دفتر برنامه‌ریزی است.از اولین و مهم‌ترین ابزارهای مطالعاتی و مدیریت مطالعه در کانون، دفتر برنامه‌ریزی است. 

 دفتر برنامه‌ریزی به افزایش ساعت مطالعاتی دانش‌آموز کمک می‌کند؛ زیرا با تکمیل ساعات مطالعاتی و نتایج مختلف، دانش‌آموز ترغیب می‌شود ساعت‌های مطالعاتی ثبت‌شده‌اش را بالا ببرد تا نتایج بهتری بگیرد. دفتر برنامه‌ریزی دانش‌آموز را از گذشته‌‌ی مطالعاتی او مطلع می‌کند تا بتواند برای آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد. 

او با استفاده از دفتر برنامه‌ریزی متوجه می‌شود هر درس را چه‌قدر مطالعه کرده و چه‌‌قدر تست زده است. این کار او را در حالت تعادل نگه می‌دارد. ثبت برنامه‌ی مطالعاتی به صورت روزانه باعث می‌شود در تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت دچار سردرگمی نشود و روزانه برنامه‌ی مشخصی داشته باشد. این ابزار مهم را جدی بگیرید و هر روز آن را با صداقت تکمیل کنید.