کتاب خودآموزی و آزمون‌های برنامه‌ای

کتاب خودآموزی کتابی است که نویسنده‌ی آن خود دانش‌آموز است؛ بنابراین هر چه بهتر و دقیق‌تر و کامل‌تر آن را بنویسد نتیجه‌ی بهتری خواهد گرفت.

آزمون‌های کانون آزمون‌های برنامه‌ای هستند. در آزمون‌های برنامه‌ای برخلاف آزمون‌های آزمایشی هدف اصلی این است که دانش‌آموز بتواند با داشتن برنامه برای مطالعه همواره در حال یادگیری باشد و نقاط ضعف خود را برطرف کند.

کتاب خودآموزی کتابی است که نویسنده‌ی آن خود دانش‌آموز است؛ بنابراین هر چه بهتر و دقیق‌تر و کامل‌تر آن را بنویسد نتیجه‌ی بهتری خواهد گرفت. در این کتاب سؤالاتی را که نتوانسته‌اید پاسخ درست بدهید و سؤالات مهم را یادداشت کنید تا بتوانید در آزمون‌های پیش رو و حتی در ایام امتحانات مدرسه نیز آن را مطالعه کنید. نوشتن این کتاب کمک می‌کند تا این اشتباهات را در آزمون‌ها و امتحانات آینده تکرار نکنید و بتوانید یادگیری و بازیابی اطلاعات را به شکل منظم در آزمون‌ها (که مباحث پوششی و در حال تکرار هستند) انجام دهید.