انیمیشن آموزشی بازتاب نور از سطح صاف و ناصاف (سوم ابتدایی)

انیمیشن مبحث بازتاب نورانیمیشن آموزشی بازتاب نور را از اینجا ببینید.

روی اجسام آیینه و کاغذ کلیک کرده و نتیجه را مشاهده نمایید.

فایل های ضمیمه
مطالب مرتبط ...