برگزاری همایش مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در کاشمر

همایش مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی با حضور رتبه‌های برتر آزمون سراسری و مشاورین برجسته 5شهریور برگزار شد .

همایش مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در تاریخ 5شهریور 95 با حضور رتبه 2کنکور سراسری 95  محمدامین روانبخش ،   رتبه 10کشوری در کنکور سراسری93  حسین خاکپور ،  آقای پرهیزگار و جمعی دیگر از رتبه های برتر کنکور سراسری در مجتمع فرهنگی سرو کاشمر برگزار شد.برگزاری همایش مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در کاشمربرگزاری همایش مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در کاشمربرگزاری همایش مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در کاشمرهمایش