چرا شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای یک ضرورت است؟

فراموش نکنید که آزمون‌های کانون برنامه‌ای است و این مهم‌ترین موضوعی است که باید به آن بیندیشید.

نگاهی به نتایج کنکور 1395 نشان می‌دهد که 27 نفر از 30 نفر رتبه‌ی یک‌رقمی کشور در گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کردند. حتی بررسی‌ها در خصوص رتبه‌های زیر 10 هزار کشوری هم در گروه‌های مختلف حاکی از اهمیت و به تعبیر بهتر ضرورت شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون برای دانش‌آموزانی است که برای موفقیت در کنکور مصمم‌تر هستند؛ اما به‌راستی چرا شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون یک ضرورت است؟

حتماً به این سؤال فکر کنید و مطمئن باشید پاسخ شما نشانه‌ای از مسیری خواهد بود که امسال طی خواهید کرد. پاسخ به این سؤال درواقع بینش شما را در طول سالی که در پیش خواهید داشت، شکل می‌دهد.

فراموش نکنید که آزمون‌های کانون برنامه‌ای است و این مهم‌ترین موضوعی است که باید به آن بیندیشید.

چرا شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای یک ضرورت است؟