برنامه حرکت رو به جلو را می‌سازد

وقتی اسامی رتبه‌های برتر گروه‌های آزمایشی کنکور 95 اعلام شد، نام کوشا جافریان، رتبه‌ی 3 ریاضی کشور بیش از بقیه نظرم را به خود جلب کرد. در ادامه خواهم گفت چرا.وقتی اسامی رتبه‌های برتر گروه‌های آزمایشی کنکور 95 اعلام شد، نام کوشا جافریان، رتبه‌ی 3 ریاضی کشور بیش از بقیه نظرم را به خود جلب کرد. در ادامه خواهم گفت چرا.

جلسه‌ی برترهای آزمون جمعه 22 اسفند 94 بود که کوشا را به عنوان یکی از امیدهای کسب رتبه‌ی ممتاز در کنکور ریاضی شناختم و باورش کردم؛ به‌ویژه آن‌جا که برنامه و روش درسی‌اش را به تفکیک یکایک درس‌های عمومی و اختصاصی به صورت پاورپوینت‌ در جمع برترها ارائه داد و نشان داد که برای تک تک روزها، ساعت‌ها و دقایق باقی‌مانده تا روز کنکور، برنامه دارد و می‌داند «چه را» و «چرا» می‌خواهد. برنامه و نظمی که به زحمت و تلاش خود می‌دهید بسیار مهم و تعیین‌کننده است. کوشا حرکت بر مدار برنامه و نظم را به عنوان یک اصل باور کرد و نتیجه گرفت.