تابستان فرصتی برای شناخت بیش‌تر خود

خودآگاهی یک مهارت است که دانش‌آموز را قادر می‌سازد به طور مؤثر و مثبت با مقتضیات و چالش‌های روزمره‌ی تحصیلی (غیر تحصیلی) روبه‌رو شود.خودآگاهی یک مهارت است که دانش‌آموز را قادر می‌سازد به طور مؤثر و مثبت با مقتضیات و چالش‌های روزمره‌ی تحصیلی (غیر تحصیلی) روبه‌رو شود. دانش‌آموزی که شناخت خوب و کافی از خود داشته باشد بیش از هر چیز توانایی خود را در نظر می‌گیرد و در صورتی که احساس ‌کند به‌درستی از عهده‌ی انجام درس یا سؤالی برنمی‌آید شیوه‌ی دیگری را انتخاب می‌کند.

مثلاً اگر دانش‌آموز در یک درس ضعیف باشد وجود خودآگاهی، انگیزه و تحرک لازم برای فراگیری و دانش‌افزایی و تلاش را در او ایجاد می‌کند. در حالی که اگر دانش‌آموز از توانایی خود، آگاهی نداشته باشد دنبال چیزی هم نخواهد گشت و هیچ اتفاقی نیز نمی‌افتد.

مهارت خودآگاهی موجب می‌شود دانش‌آموز تصویر واقع‌بینانه‌ای از خود داشته باشد و انتظارات امکان‌پذیری را از ایفای نقش دانش‌آموزی خود داشته باشد. این حالت شرایطی را فراهم می‌کند که کمی و کاستی‌ها هرگز در اولویت نخست او قرار نمی‌گیرد بلکه چاره‌ای می‌اندیشد و راه تازه‌ای برای پیشرفت می‌‌گشاید.