خورشید هم‌چنان می‌درخشد

شروع کار و تلاش از تابستان برگ برنده‌ی شماست و به نوعی درس گرفتن از تجربه‌ی موفق دانش‌آموزان برتر است که اغلب آن‌ها درس خواندن را مانند یک پروژه‌، به دقت طراحی و مدیریت کرده‌اند.

شروع کار و تلاش از تابستان برگ برنده‌ی شماست و به نوعی درس گرفتن از تجربه‌ی موفق دانش‌آموزان برتر است که اغلب آن‌ها درس خواندن را مانند یک پروژه‌، به دقت طراحی و مدیریت کرده‌اند.

 زحمت و تلاش و پشتکار، موتور محرک هر دانش‌آموز برتر است؛‌ اما از آن‌ مهم‌تر رغبت و علاقه‌ای است که به این زحمت و تلاش می‌ورزند؛ یعنی به زحمت و تلاش خود افتخار می‌کنند و از تداوم آن لذت می‌برند. 

پیوستگی و استمرار تلاش را نکته‌ی پوشیده‌ای نیست جز شور کار و توانایی.

خورشید هم‌چنان می‌درخشد.

الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی