نوشتن را جدی بگیرید

سعی کنید نوشتن را به صورت یک عادت در خودتان نهادینه کنید. هر روز بنویسید، هر شب بنویسید و باور کنید که نوشتن اعجاز می‌کند.سعی کنید نوشتن را به صورت یک عادت در خودتان نهادینه کنید. هر روز بنویسید، هر شب بنویسید و باور کنید که نوشتن اعجاز می‌کند.

خداوند به قلم و هر آن‌چه می‌نویسید قسم خورده است. شما نیز آرزوهای خودتان را بنویسید تا محقق شود. شما هدفی را که می‌نویسید خلق خواهید کرد. وقتی اهدافتان را می‌نویسید، با آن‌ها زندگی می‌کنید و از جایی که باور نمی‌کنید و شاید از مسیری که فکرش را هم نکرده‌اید به آن‌ها دست می‌یابید.

دوستان خوبم! نوشتن را جدی بگیرید و این فرهنگ خوب را در خود ایجاد کنید. الان بهترین زمان برای ایجاد این عادت پسندیده‌ است. موفق باشید.