5 دلیل برای توجه به درس‌های عمومی در تابستان

درس‌های عمومی سال سوم را به‌تازگی برای امتحان نهایی خوانده‌اید و اکنون آمادگی کامل را برای بازیابی آن‌ها با تکیه بر سؤالات اصلی یعنی سؤالات کنکور دارید.1- تیپ سؤالات عمومی در کنکور در سال‌های اخیر تغییر کرده است.

2- درس‌های عمومی سال سوم را به‌تازگی برای امتحان نهایی خوانده‌اید و اکنون آمادگی کامل را برای بازیابی آن‌ها با تکیه بر سؤالات اصلی یعنی سؤالات کنکور دارید.

3- با توجه به کنکورهای 5 سال اخیر، سؤالات عمومی را در سطح‌های دشواری متفاوت تمرین می‌کنید و یاد می‌گیرید.

4- دیدن سؤالات 5 سال اخیر کنکور، دید جامع نسبت به درس‌های عمومی در شما ایجاد خواهد کرد و روش مطالعه‌تان را در هر درس پیدا خواهید کرد.

5- توجه به درس‌های عمومی از تابستان باعث داشتن استراتژی مطالعاتی در طول سال تحصیلی خواهد شد. استراتژی مطالعه‌ی درس‌های عمومی بعد از عید و نزدیک به کنکور، یک استراتژی منسوخ‌شده است.

حالا متوجه توجه برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون به درس‌های عمومی شده‌اید. فراموش نکنید گاهی زود دیر می‌شود!