9 سال حضور در آزمون‌ها و رتبه‌ی 4 ریاضی کشور

از آن روز تا امروز 9 سال گذشت و حسین مقدس 112 جمعه‌ی خود را به آزمون‌های برنامه‌ای کانون اختصاص داد و اینک رتبه‌ی 4 ریاضی کشور شده است.

کلاس چهارم دبستان بود که همراه با مادرش به حوزه‌ی آزمون رفت و اولین آزمونش را در کانون پشت سر گذاشت؛ البته او در این راه تنها نبود و خواهر بزرگ‌ترش هم یک سال جلوتر از او به کانون آمده بود.

از آن روز تا امروز 9 سال گذشت و حسین مقدس 112 جمعه‌ی خود را به آزمون‌های برنامه‌ای کانون اختصاص داد و اینک رتبه‌ی 4 ریاضی کشور شده است.

جالب این‌که خواهر حسین هم که از پنجم دبستان به کانون آمده بود، توانست در کنکور سال 93 رتبه‌ی 104 تجربی را به دست آورد.

این‌ها اعداد جادویی به نظر می‌رسند؛ یک خواهر و برادر و مجموعاً 17 سال حضور در آزمون‌ها! این چیزی جز اعتقاد به برنامه‌ی راهبردی کانون نیست.

بی‌دلیل نیست که مادر حسین می‌گوید: «فرزندان من در کانون بزرگ شدند.»

9 سال حضور در آزمون‌ها و رتبه‌ی 4 ریاضی کشور

9 سال حضور در آزمون‌ها و رتبه‌ی 4 ریاضی کشور


حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی