یار عزیز دبستانی‌ها

پس بچه‌های عزیز! دست‌های این یار دبستانی را تا رسیدن به پایان خط رها نکنید.«از پنجم دبستان به کانون آمدم و توانستم مهارت حل مسئله را یاد بگیرم.»

«از چهارم دبستان به کانون آمدم و باعث شد بیش‌تر درس بخوانم.»

«از سوم دبستان عضو کانون شدم و موجب شد منظم‌تر بشوم.»

...

این‌ها عین جملات نخبه‌های کشور در کنکور 95 است: علیرضا آروین رتبه‌ی 4 تجربی، حسین مقدس، رتبه‌ی 1 ریاضی و شقایق بناوند، رتبه‌ی 2 تجربی.

این‌ها و چند نفر دیگر، از دبستان به کانون آمدند تا در کنار مدرسه برای تقویت مهارت‌های فکر کردن و درس خواندن خود از همراهی یک دوست بهره بگیرند.

پس بچه‌های عزیز! دست‌های این یار دبستانی را تا رسیدن به پایان خط رها نکنید.