اهمیت هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا چیست؟

دانش‌آموزان با هدف‌گذاری ده‌دهی به‌تدریج شاهد پیشرفت خود خواهند بود.دانش‌آموزان با هدف‌گذاری ده‌دهی به‌تدریج شاهد پیشرفت خود خواهند بود. هدف‌گذاری چند از ده یعنی دانش‌آموز با توجه به سؤالاتی که در آزمون جواب می‌دهد، تصمیم می‌گیرد برای آزمون بعد هدف‌گذاری کند. اگر مثلاً در آزمون در درس علوم از ده تا به طور میانگین به 6 سؤال درست جواب داده است، هدف‌گذاری می‌کند که در آزمون بعد به 7 سؤال از 10 سؤال علوم جواب درست بدهد. به این ترتیب به صورت پلکانی و پیوسته پیشرفت خواهد کرد. با داشتن هدف‌گذاری ساعت مطالعه‌ی درس را افزایش می‌دهد و هدف‌گذاری واقع‌بینانه‌ای خواهد داشت. دانش‌آموز هم‌چنین می‌تواند ارزیابی درستی از تعداد سؤالاتی که جواب داده و میزان افزایش مطالعه‌ی درسی خود داشته باشد.

از مزیت‌های هدف‌گذاری ده‌دهی این است که میزان اشتباهات دانش‌آموز در آزمون‌های بعد کم‌تر می‌شود و هر آزمون پیشرفت خواهد داشت و به نمره‌ی دلخواه خود می‌رسد و انگیزه‌اش برای هدف‌گذاری تمام درس‌ها و آزمون‌ها بیش‌تر می‌شود؛ بنابراین می‌تواند مدیریت زمان را به‌خوبی اجرا کند. هم‌چنین دانش‌آموز هنگام پاسخ‌ به سؤالات، آرامش خواهد داشت؛ زیرا می‌داند با توجه به هدف‌گذاری خود باید به چند سؤال پاسخ دهد.